Fundat en 1989, CASALS ADVOCATS aposta per una relació directa i personal amb els seus clients a fi d’oferir un servei eficaç i de qualitat.

Sector Energètic

Casals Advocats ha estat pioner en el camp del dret energètic a Espanya. És un dels despatxos nacionals que té un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector energètic. El nostre equip d’advocats porta treballant des de fa més de vint anys assessorant empreses del sector elèctric de primer nivell.

Noves Tecnologies

Casals Advocats és una signatura destacada en el camp de les TMT i mitjans i ha treballat en la posada en marxa del qual va ser el tercer operador de telefonia Mòbil a Espanya encarregant-se d'assessorar els diferents contractes necessaris per a implementar la xarxa operativa de la companyia.

Dret Bancari

Casals Advocats és l’únic despatx espanyol membre de la prestigiosa xarxa de despatxs “Banking Litigation Network”, oferint als seus clients cobertura en tots els aspectes regulatoris del sector bancari.

Dret Mercantil

Despatx de tradició mercantilista, que des de la seva creació ha vingut assessorant a petites i grans empreses, en totes aquelles qüestions relacionades amb el desenvolupament de l’activitat mercantil.

Dret Administratiu i Urbanisme

Despatx amb àmplia experiència defensant als nostres clients davant els Jutjats i Tribunals Contenciós-Administratius, tant en procediments ordinaris com a sancionadors, i contra resolucions de l’Administració Central, Autonòmica i Local.

Dret Civil

Assessorament professional en una primera etapa de negociació en la cerca d’una solució transaccional, com en la fase litigiosa en cas de no arribar a acords.

Dret Fiscal

En l’àmbit Tributari i Fiscal, CASALS ADVOCATS, presta un servei jurídic integral en totes i cadascuna de les branques relacionades directa o indirectament amb aquestes matèries.

Dret Processal

CASALS ADVOCATS, defèn els interessos dels seus clients en qualsevol procediment Judicial davant els Jutjats i Tribunals de tot l’estat, en qualsevol litigi que es produeixi en algunes de les nostres àrees d’especialitat.

Dret de Família i Successions

CASALS ADVOCATS des de la seva fundació ha estat assessorant als seus clients particulars en aquelles qüestions de caràcter personal, tals com el dret de família i successions, oferint sempre un tracte professional i personal molt proper al client.

Medi Ambient

La protecció al Medi Ambient, ha generat nombrosa legislació fonamentalment procedent de la CE, que en els últims anys ha tingut molta incidència en la major part dels sectors de desenvolupament econòmic i industrials, la qual cosa ha incrementat la petició de serveis d’assessorament legal en matèries relacionades amb el Medi Ambient.

Dret Laboral

CASALS ADVOCATS ofereix un servei d’assistència en matèria de Dret Laboral, tant a empresaris com a treballadors, adaptant el nostre equip a cada cas concret, a l’efecte de donar resposta a les diferents qüestions que se’ns plantegin.

BARCELONA&MADRID

 

Casals advocats compta amb professionals experts en diferents matèries per a oferir un servei de qualitat en totes les seves àrees.