Sector energètic

Casals Advocats ha estat pioner en el camp del dret energètic a Espanya. És un dels despatxos nacionals que té un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector energètic. El nostre equip d’advocats porta treballant des de fa més de vint anys assessorant empreses del sector elèctric de primer nivell tant nacionals com a internacionals en projectes de cogeneració, centrals hidroelèctriques, cicles combinats, plantes de purins, plantes de fangs. Contractes clau en mà per el desenvolupament de tot tipus de projectes vinculats al sector, plantes d’energia eòlica.

Oferim assessoria permanent en els diferents camps regulatoris. El nostre equip d’advocats ha participat en defensa dels seus clients en multitud de processos davant de tribunals ordinaris així com de corts arbitrals d’índole nacional i internacional.