Noves Tecnologies

Casals Advocats és una signatura destacada en el camp de les TMT i mitjans i ha treballat en la posada en marxa del que va ser el tercer operador de Telefonia Mòbil a Espanya encarregant-se d’assessorar els diferents contractes necessaris per implementar la xarxa operativa de la companyia. Ha assessorat operadors nacionals i internacionals participant en Starts Up i assumptes d’enorme complexitat. El nostre equip d’advocats en aquesta àrea ofereix serveis en noves tecnologies i mitjans assessorant companyies de primer nivell.

  • Protecció de dades i procediments judicials.
  • Procediments judicials i arbitrals ( CIMA ).
  • Software i llicències d’ús. Processos sancionadors.
  • Defensa i protecció de pàgines Webs.
  • Signatura electrònica.