Medi ambient

La protecció al Medi Ambient, ha generat nombrosa legislació fonamentalment procedent de la CE, que en els últims anys ha tingut molta incidència en la major part dels sectors de desenvolupament econòmic i industrials, la qual cosa ha incrementat la petició de serveis d’assessorament legal en matèries relacionades amb el Medi Ambient.

Els sectors energètics, tecnologia i de la construcció estan molt presents entre els clients de Casals Advocats, la qual cosa ens ha permès desenvolupar una àmplia experiència en Dret relacionat amb el Medi Ambient.

Oferim assessorament recurrent a multinacionals en aquesta matèria, hem tractat assumptes relacionats amb cabals ecològics, gestió de residus, emissions a l’aire i abocaments contaminants. Per al desenvolupament d’aquesta especialitat comptem amb col·laboradors que desenvolupen o han desenvolupat majoritàriament la seva carrera en l’Administració Pública en Departaments de Medi Ambient. Hem defensat a nombroses empreses davant de l’Administració Pública en procediments Contenciós Administratius.