Socis

Xavier Casals

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona, 1985.

Col•legiat, Col•legi d’Advocats de Barcelona, 1986.

Diplomat en Dret Comunitari, Patronat Català Pro Europa, 1988.

Màster en Secretaria d’empreses, Universitat Abat Oliva, 1989.

Altres cursos

Curs de Comptabilitat Empresarial, Institut d’Estudis Universitaris, 1986.

Curs de Dret Comunitari, Col•legi d’Advocats de Barcelona, 1989.

Curs sobre la nova Llei d’Enjudiciament Civil, Esade, 2000.

Especializació

Dret Mercantil i Societats
Dret Telecomunicacions i Noves Tecnologies
Dret Civil
Dret Esportiu

Àrees de desenvolupament

Assessoria integral a empreses tant multinacional com mitjana i petita
Operacions e-money
Contractació General
Assessoria a empreses de telecomunicació i energia

Idiomes

Castellà, Català i Anglès.

Pilar de Paz

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1990).

Altres cursos

Escola de Pràctica Jurídica Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (1990- 1992).

Curs especialitzat en Dret Comunitari en el Col•legi d’Advocats de Barcelona. (1993).

Curs sobre la Reforma de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (2010) ICAB.

Seminari sobre la Reforma de la Llei de la Jurisdicció Social, ICAB (2011).

Curs sobre la Reforma Laboral organitzada per ICAB (2012).

Curs Dret Laboral en matèria d’Acomiadament Disciplinari, Objectiu i Col•lectiu (Universitat Oberta de Catalunya) 2013.

Curs Compliance, UOC, 2017-2018

Curs Compliance, Editorial Colex, 2019

Especializació

Mercantil i Societats
Dret Laboral
Urbanisme

Dret Administratiu

Àrees de desenvolupament

Assessoria integral a empreses tant multinacional com a petita i mitjana, fonamentalment en la redacció i estudi de contractes, operacions mercantils i gestió de personal, treballant conjuntament amb els departaments financers i de Recursos Humans.

En l’àmbit del Dret Administratiu gestió de Juntes de Compensació.

Idiomes

Castellà, Català i Anglès.

Advocats

Ignacio Elorza

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret, Universitat Autònoma de Madrid, 1992.

Pràctica Jurídica en el Col•legi d’Advocats de Biscaia, 1996.

Màster en Assessoria Jurídica d’empreses (MAJ), Institut d’Empresa (Madrid), 1998.

Especializació

Dret mercantil (societari i contractació)
Dret processal civil

Àrees de desenvolupament

Distribució i agencia
Propietat intel·lectual i industrial
Construcció
Arrendaments urbans
Comerç electrònic
Protecció de dades personals
Litigació mercantil i concursal

Idiomes

Castellà i Anglès

Javier González

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, promoció 2001.

Oposicions a les Carreres Judicial i Fiscal, mitjançant preparador particular, 2001-2005.

Altres cursos

Curs sobre la impugnació de clàusules abusives en l’entorn bancari, per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (2013)

Curs de Prevenció de Blanqueig de Capitals, per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de València (2011)

Curs sobre Llei de Morositat en Operacions Comercials, per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de València (2010)

Curs de Novetats Legislatives de la LEC, per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de València (2009)

Curs de Medicina Legal i Forense en l’àmbit de la Responsabilitat Civil Extracontractual, per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (2008)

Especializació

Dret Processal Civil

Mercantil i Arbitratges

Dret concursal

Dret Penal General i Econòmic

Àrees de desenvolupament

Obligacions i contractes.

Agència i Distribució.

Productes Defectuosos.

Consumidors i Usuaris.

Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual.

Idiomas

Castellà, Català i Anglès.

Francisco Hernández

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 1990
Programa Erasmus en Universitat d’Essex, Regne Unit 1990
Màster en Comerç i Dret Internacional, Col•legi d’Advocats de Barcelona, 1994

Altres cursos

Pràctica Judicial (2 anys), Col•legi d’Advocats de Barcelona, 1992

Especialització

Dret privat internacional
Dret Mercantil; contractes de col·laboració
Dret Immobiliari
Processal civil i mercantil

Àrees de desenvolupament

Dret d’estrangeria

Contractes de distribució amb elements internacionals (incoterms)

Contractes de finançament, fàctoring i confirming, crèdit documentari

Contractes de compravenda de tot tipus d’immobles i solars, i contractes de préstec hipotecari

Plets de reclamació de deutes i sobre disputes comercials

Idiomes

Castellà, Català i Anglès.

Carlos Castillo

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret i Administració d’Empreses, Universitat Complutense de Madrid, 2009.

Màster en Pràctica Jurídica, Universitat de Barcelona, 2010.

Màster en Dret de la Societat de la Informació, ICAB, 2014.

Auditor Certificat del Registre d’Advocats Auditors en Entorns Tecnològics -AAULETEC-ICAB.

Membre de l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP).

Membre de l’Associació d’Experts Nacionals d’Advocacia TIC (ENATIC).

Altres cursos

Curs d’Especialització en Dret d’Entreteniment i de la Imatge (ICAB, 2014).

Biotechnology and Intellectual Property (WIPO Academy, 2013).

Electronic Commerce and Intellectual Property (WIPO Academy, 2013).

Curs de Dret de la Competència, Competència Deslleial i Publicitat (ICAB, 2012).

Curs de Dret de Marques, Patents i Dissenys (ICAB, 2011).

Curs Pràctic de Dret Comunitari i Internacional dels Negocis (ICAB, 2010).

Especializació

Mercantil i Societats
Dret Processal Civil, Mercantil i Arbitratges
Dret Concursal

Àrees de desenvolupament

Assessoria integral a empreses tant multinacional com petita i mitjana
Obligacions i contractes
Protecció de dades
Insolvències i reestructuracions

Idiomes

Castellà, Anglès i Francès.

Julián Pareja

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret, Univesitat Autònoma de Barcelona, 2012.

Premi Extraordinari de la Llicenciatura.

Màster en Dret Empressarial, Univesitat Autònoma de Barcelona, 2013.

Altres cursos

Curs de formació per al desenvolupament de funcions en oficines bancàries, 2014.

Especializació

Dret Processal-Civil, Mercantil i Arbitratges.

Dret Concursal.

Dret de Família.

Àrees de desenvolupament

Obligacions i Contractes.

Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual.

Dret Bancari.

Idiomes

Castellà, Català i Anglès

Ricardo de Rabassa – Of Counsel

Més informació

Titulació

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, 1979
Màster en dret nuclear per Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA) 1993
Màster en societats mercantils per l’Il•lustre. Col•legi d’Advocats de Barcelona, 1999
Màster en drets de la Unió Europea i competència per l’Il•ltre. Col•legi d Advocats de Barcelona, 2000
Màster en dret de la distribució per ESADE Facultat de Dret, 2013

Especialització

Dret mercantil
Dret financer
Dret administratiu

Àrees de desenvolupament

Sector Bancari i Energètic
Sector de telecomunicacions
Contractació pública
Fusions i absorcions
Competència i regulació
Urbanisme i infraestructures
Negociació i contractació internacional

Idiomes

Espanyol, Català, Inglés i Francés

Javier Vecino – Of Counsel

Més informació

Titulació

Llicenciatura en Dret, Universitat de Valladolid,1997
Col·legiat, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 1997
Màster en Dret Empresarial, Universitat de Barcelona, 2002
Màster en Assessoria Fiscal, Universitat de Barcelona2005

Altres cursos

Curs d’Economia Aplicada, Universitat de Barcelona
Seminari de contractació internacional, Universitat de Barcelona
Curs de Dret Comunitari, Universitat de Barcelona

Idiomes

Castellà, Inglés i Alemany.

Pablo Sáez – Of Counsel

Més informació

Titulació

Llicenciat en Dret, Universitat Abat Oliba, San Pablo CEU

Màster en Assessoria Jurídica d’Empreses per la IE Business School (Madrid, 2001).
Executive MBA pel IESE Business School (Barcelona, 2010-2012).

Altres cursos

Curs d’actualització fiscal en el Centre d’Estudis Financers. Reforma fiscal 2015. (Octubre 2014 a Juny 2015).

Especializació

Sector de gran consum, distribució i automoció
Sector immobiliari i financer

Àrees de desenvolupament

Impost de societats, IVA i IRPF
Fiscalitat Internacional i de No Residents
Planificació fiscal patrimonial, reorganitzacions empresarials, fiscalitat immobiliària i optimització fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions

Idiomes

Castellà, Català i Anglès

Departament Comptable – Fiscal

Manel Bullich

Més informació

Titulació

Curs de comptabilitat comercial en “Catalunya Formació Tècnica” en 1996.
Curs de comptabilitat general (85 hores) realitzat a l’acadèmia Adams.

Altres cursos

Assistència a partir de 1998 a cursos i conferències sobre temes comptables i fiscals promoguts per A.E.C.E.
Curs de 16h sobre Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIF) en la Pime, impartit per D. Josep Ma Gay a la Universitat Ramon Llull, en 2007.
Curs de 36h d’aplicació pràctica del nou Pla General de Comptabilitat, en el centre d’estudis Adams, en 2007.
De 2008 fins a l’actualitat, assistència a cursos de reciclatge de comptabilitat i fiscal.

Especialització

Comptabilitat general.
Liquidació imposats.

Idiomes

Castellà i Català

Merche Guardia

Economista

Més informació

Titulació

Llicenciada en Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona, 1989.

Actuari d’Assegurances, Universitat de Barcelona, 1989.

Altres Cursos

Curs de Consolidació de Balanços (Institute Researche).

Cursos anuals d’Actualització Fiscal (Arthur Andersen).

Curs d’Introducció de Derivats Financers (Esade).

Curs superior de Gestió de Riscs Financers (Institut d’Estudis Financers).

Especialització

Auditoria de Comptes.

Comptabilitat.

Idiomes

Castellà i Català

Maria Dolors Garcia

Més informació

Titulació

Secretariat direcció, Catalunya 1991

Cursos

Contaplus curs 2002

Comptabilitat per a Pimes 2010

Curs de reciclatge de Comptabilitat 2016

Idiomes

Castellà i Català

Silvia Suñe

Més informació

Titulació

Grau en Ciències Empresarials, especialització en Direcció Econòmica-Financera. Universitat de Barcelona. Al juliol de 2009.

Cursos

Curs de Tècnic Comptable, en CEF (Centre d’Estudis Financers) durada 1 any.

Curs Superior de Comptabilitat Financera i de Societats, a EADA, durada 2 anys.

Curs de Comptabilitat Analítica: a EADA, curs intensiu de durada 3 mesos.

Curs d’Actualització a la nova normativa comptable 2008, Universitat de Barcelona.

Curs de Tributació Pràctica 2019, CEF (Centre d’estudis Financers) de Barcelona.

Idiomes

Castellà, Català, Anglès i Francès.

Departament RRHH y Administració

Jéssica Aguilera

Recursos humans

Més Informació

Titulació

Diplomada en Relacions Laborals en d’Universitat de Barcelona, 2008-2011.
Tècnica Superior en Administració y Finances en IES Provençana, 2005-2007.
Batxillerat humanístic en Joan Miró, 2002-2004.

Altres cursos

Curs A3Nom Nomines y Seguros Socials, (Grup Wolters Kluwer, A3 Software) 2012.

Anglès, cursant 4t a l’Escola Oficial d’Idiomes

Francès, cursant 1r a l’Escola Oficial d’Idiomes

Àrees de desenvolupament

Técnica de nòmines i Seguros Socials.
Gestió Seguretat Social d’Empreses y Autònoms.
Assessorament en Dret Laboral, procediments disciplinaris y prestacions.
Interpretació de convenis col•lectius.

Idiomes

Castellà, Català, Anglès i Francès

Sandra Luciano

Administrativa

Més informació

Titulació

Educació Secundària Obligatòria (Institució Montserrat, Barcelona) 09/2000 – 06/2004.

Batxillerat Científic (IES Menéndez i Pelayo, Barcelona). 09/2004 – 06/2006.

Grau Superior de Direcció i Administració d’Empreses (UOC, Barcelona). 09/2006 – 02/2008.

Altres cursos

Curs de Mecanografia: 300 p.p.m (sense titulació). 03/2008 – 06/2008.

Curs Windows’ XP i Word XP (sense titulació). 10/2008 – 12/2008.

3/2019: Acció formativa APP Anglès Intermedi (Duració 60 dies)

Idiomes

Castellà, Català i Anglès

olga-kamyshanskaya-casals-abogados

Olga Kamyshanskaya

Administrativa

Més informació

Titulació

Llicenciada en Traducció i Interpretació de la comunicació econòmica. Universitat de l’Economia i Finances de Sant-Petersburg, Rússia, 2010. (Anglès, espanyol).
Llicenciada en Finances, especialització – Banca. Universitat Social de Moscou, 2014 (Formació a distància).

Altres cursos

Curs d’Anglès (650 hores lectives) School “Actiu”. Rússia, 2003.
Cursos de Llengua i Cultura Espanyola per a Estrangers. Nivell B2, 80 hores lectives, Universitat Pontifícia, Salamanca, Espanya, 2009.
Curs Anglès – Legal Skills (Juliol 20 h), Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Espanya 2017.

Curs Anglès – Legal English, Contract Law, Tort Law (25 hores), Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Espanya 2017

Curs de traducció per a organismes internacionals online (60 hores) Cálamo & Cran 2019

Francès, cursant A2, Institut Français Barcelona

Idiomes

Rus, Castellà, Català, Anglès i Francés