Enviar Currículum


Les dades personals recollides a través d'aquest formulari són confidencials i seran emmagatzemades en els fitxers titularitat de Casals Advocats, S.L.P. amb domicili a Av. Diagonal 449, 6ª planta, 08036 Barcelona, als únics efectes de la participació en els processos de selecció d'advocats per a aquest Despatx, presents o futurs. Els interessats tenen la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades en qualsevol moment, sol·licitant-ho mitjançant un escrit que els identifiqui a: Casals Advocats. Departament de Selecció. Av. Diagonal 449, 6ª planta, 08036 Barcelona.

Enviï’ns el seu CV

Amb l’objectiu d’oferir als nostres clients el millor servei jurídic, CASALS ADVOCATS selecciona als millors professionals.

Barcelona
  • Direcció: Avda. Diagonal, n. 449, 6º
    08036 Barcelona
  • Telèfon: 93 414 41 28
Madrid
  • Direcció: Velázquez 78, 4º D
    28001 Madrid
  • Telèfon: 91 577 28 19