Dret Processal

CASALS ADVOCATS, defèn els interessos dels seus clients en qualsevol procediment Judicial davant els Jutjats i Tribunals de tot l’estat, en qualsevol litigi que es produeixi en algunes de les nostres àrees d’especialitat.

Aquest departament està integrat per un equip de professionals de dilatada experiència que disposen d’una excel·lent i continuada formació acadèmica multidisciplinària en totes les matèries en les quals han de litigar. Això ens permet oferir la solució que precisa el client en funció de les exigències de cada cas i dissenyant en equip i detalladament l’estratègia jurídica que millor s’adapti als requisits de cada circumstància.

En aquest sentit, la tipologia dels principals procediments en els quals representem als nostres clients tant davant les diferents Jurisdiccions com a través de l’arbitratge abasta entre d’altres els següents camps;

Accions de responsabilitat:

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat per producte defectuós.
 • Responsabilitat professional.
 • Responsabilitat per defectes constructius i en l’edificació.

Conflictes societaris:

 • Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració.
 • Conflictes entre accionistes.
 • Accions per al compliment de pactes parasocials.
 • Accions de responsabilitat contra administradors.

Execució:

 • Execució a Espanya de resolucions judicials i arbitrals estrangeres.
 • Execució de Garanties personals i reals de tot tipus.
 • Procediments monitoris, verbals i ordinaris en reclamació de quantitats.
 • Procediment canviari en reclamació de Lletres de canvi, xecs i pagarés.
 • Processos en defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 • Processos en matèria de drets fonamentals i de Dret successori.
 • Infracció dels drets a l’honor, intimitat i la pròpia imatge.