Dret Mercantil

Despatx de tradició mercantilista, que des de la seva creació ha vingut assessorant a petites i grans empreses, en totes aquelles qüestions relacionades amb el desenvolupament de l’activitat mercantil.

Casals Advocats és un despatx de tradició mercantilista, que des de la seva creació ha vingut assessorant als seus clients, (petites, mitjanes i grans empreses) en l’exercici de la seva activitat. Dins d’aquesta especialitat destaquem les següents àrees de pràctica:

  • Dret societari
  • Contractació
  • Negociació contractual en transaccions nacionals i internacionals.
  • Auditoria Legal d’Empreses i Unitats Productives de Negocis
  • Dret Concursal.

El desenvolupament d’aquestes especialitats permet a les empreses disposar d’un assessorament recurrent en la seva activitat, no tan sols en els aspectes formals de la pròpia societat, sinó també durant l’exercici de la mateixa, tals com l’elaboració, revisió i negociació de contractes.

Comptem amb un equip multidisciplinari que permet oferir un servei d’assessorament integral, complementant en aquest cas, l’àrea mercantil amb el departament de comptabilitat i laboral.