Dret Laboral

CASALS ADVOCATS ofereix un servei d’assistència en matèria de Dret Laboral, tant a empresaris com a treballadors, adaptant el nostre equip a cada cas concret, a l’efecte de donar resposta a les diferents qüestions que se’ns plantegin.

Amb l’objecte d’oferir un assessorament integral als nostres clients empresaris, desenvolupem l’Àrea de Dret Laboral, que en els últims anys ha adquirit un major creixement. Oferim els nostres serveis tant a empreses com a particulars treballadors, concedint un assessorament recurrent en matèria laboral, col·laborant molt estretament amb els Departaments de Recursos Humans, assessorant-los en qüestions de reestructuració de plantilles, condicions contractuals, contractes d’alta direcció, i altres qüestions de caràcter recurrent que es plantegen diàriament.

El nostre objectiu és mantenir un contacte permanent amb el client per poder solucionar les qüestions plantejades en el menor temps possible i amb el major rigor, atès que la matèria requereix en moltes ocasionis respostes ràpides. Als clients individuals, els assessorem, abans de signar el contracte laboral, durant el procés de negociació del mateix, i en cas de terminació de la relació laboral.

Representem tant a empreses com a treballadors en la Jurisdicció Social. Disposem així mateix d’un Departament de Gestió de Nòmines i Assegurances Socials.