Dret bancari

Casals Advocats és l’únic despatx espanyol membre de la prestigiosa xarxa de despatxos d’advocats “Banking Litigation Network“, composta per despatxos de la Unió Europea, els Estats Units i Austràlia. Casals Advocats proporciona un servei a particulars i empreses nacionals i internacionals, en defensa dels seus interessos enfront d’entitats bancàries.

 

En l’entorn del Dret Bancari, Casals Advocats posseeix una àmplia experiència en la resolució de processos d’usuaris que s’han vist afectats i perjudicats per clàusules abusives, contractes i males praxis per part de les entitats bancàries.

 

-Nul·litat de les clàusules sol.
-Paralització de subhastes i execucions hipotecàries.
-Accions minoritàries.
-Participacions preferents.
-Obligacions subordinades de bons convertibles.
-Swaps o permutes o financeres.
-Hipoteques multidivises, nul·litat de l’opció multidivisa.
-Transaccions sol·licitant la dació en pagament per impagament o execució hipotecària.
-Oposició a llançaments o desnonaments.
-Indemnitzacions de Responsabilitat per la gestió de fons d’Inversió.