Dret Administratiu i Urbanisme

Despatx amb àmplia experiència defensant als nostres clients davant els Jutjats i Tribunals Contenciós-Administratius, tant en procediments ordinaris com a sancionadors, i contra resolucions de l’Administració Central, Autonòmica i Local.

El nostre Departament de Dret Públic compta amb una àmplia experiència en la defensa dels nostres clients davant de l’Administració, tant local, Autonòmica com Estatal, estant molt lligat amb les àrees de Medi Ambient, i sector Energètic.

Assessorem als nostres clients davant de les reclamacions administratives, i procediments sancionadors defensant els seus interessos enfront els Tribunals en totes les seves instàncies. Molt relacionat amb el Dret Públic, està la transformació del Sòl, per la qual cosa hem potenciat el desenvolupament d’aquesta matèria, oferint els nostres serveis en el camp d’Urbanisme. Col·laborem amb Arquitectes i Enginyers en la redacció de Plans Urbanístics, i donem suport legal a les Juntes de Compensació durant l’execució dels plans de desenvolupament.